Cukrovarská 230/1, 196 00 - Praha 9, Čakovice | Zobrazit na mapě
+420 283 931 081
+420 604 257 328
info@sunnywatt.cz

Novinky, články

Hybridní fotovoltaický systém pro Českou vědeckou stanici v Antarktidě

Práce na projektu fotovoltaického systému na České vědecké stanici J.G.Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě začaly již před 3 lety. Návrh a provedení projektu si vyžadovalo úzkou spolupráci mezi provozovatelem stanice brněnskou Masarykovou univerzitou a firmou Sunnywatt CZ s.r.o. Jen tak bylo možné zajistit montáž a zprovoznění unikátního systému v místě naprosto mimo dosah civilizace. Jediná chybějící klíčová komponenta nebo chybný návrh by zhatily dlouhodobou práci mnoha lidí, nebo odložili realizaci minimálně o další rok.

Česká vědecká stanice je provozována pouze během období jižního léta (leden až březen), kdy na jižní polokouli panují podmínky vhodné pro pobyt a práci členů expedice. Od začátku její stavby v roce 2005 bylo počítáno s výrobou elektrické energie pomocí dieselagregátu a větru, který je v lokalitě velmi silný. Testy však ukázaly, že velmi dobrým doplňujícím zdrojem energie může být sluneční energie, zvláště v uvedeném sezónním provozu stanice. Využití fotovoltaiky jako spolehlivého zdroje elektrické energie se pro uvedenou aplikaci přímo nabízelo.

Vlastní realizace však byla o 2 roky opožděna, jelikož nebylo možné kvůli zamrzlému moři dostat na stanici kontejner s uskladněnou technologií. Toto se podařilo až v březnu 2014. Během následující expedice v lednu a únoru roku 2015 proběhla konečně montáž a uvedení tohoto systému do provozu. Celkem bylo instalováno 108 ks fotovoltaických modulů o celkovém výkonu 21 kWp. Moduly jsou rozmístěny na kontejnerech, orientované na východ, sever a západ, a dodávají energii do bloku nikl-kadmiových akumulátorů. Z nich je v případě potřeby energie odebírána měničem a využívána pro provoz běžných zařízení ve stanici (topení, sušárna, osvětlení, kuchyň, vodní hospodářství, laboratorní technika aj.). Současně s fotovoltaickým systémem byla instalována sestava 3 nových střídačů výrobce SMA zajišťujících uvedenou konverzi energie z akumulátorů na běžnou 3-fázovou síť 230V, nabíjení akumulátorů pomocí dieselového generátoru, monitoring provozu a řízení vybraných spotřebičů. Např. bojlery jsou automaticky vypnuty při nedostatku energie, při nadbytku energie je naopak připojeno přídavné topení. Snahou je zajistit co možná největší stupeň komfortu pro vědecké týmy při maximální úspoře spotřeby nafty. Provoz dieselového generátoru je v uvedené lokalitě nejenom drahý a omezený množstvím paliva a potřebou údržby motoru, ale i nešetrný k přírodnímu prostředí, které je zde zatím nedotčené lidskou činností.

Firma Sunnywatt CZ kromě dodávky komponent fotovoltaického systému vyslala na letošní expedici 2014/2015 svého zaměstnance, Ing. Petra Wolfa, Ph.D., aby pomohl týmu techniků systém na stanici vystavět a zprovoznit. Vše se vydařilo a již během letošní expedice se podařilo pomocí nové instalace uspořit značné množství pohonných hmot a zvýšit komfort vědců pracujících v náročných klimatických podmínkách. Instalovaný fotovoltaický systém vyrobil 1581 kWh, což činilo 48 % veškeré energie spotřebované pro provoz stanice. Zbylými zdroji byla větrná energie (419 kWh) a dieselový generátor (1301 kWh). Systém je připraven pro rychlé plné spuštění během příští expedice, tudíž lze očekávat ještě výrazně vyšší úsporu energie využitím fotovoltaiky. Část fotovoltaického systému zůstala spuštěna i po zazimování stanice ke konci února 2015. Na základě vyhodnocení dat nasbíraných během tohoto roku bude rozhodnuto, zda některé experimenty náročné na energii bude možné během následujících let provozovat i celoročně.

Další informace ohledně České vědecké stanici v Antarktidě a proběhlé expedici najdete na stránkách polárního výzkumu na Masarykově univerzitě.

 

Poslední fáze cesty na základnu vrtulníkem
Poslední fáze cesty na základnu vrtulníkem
 
 
Montážní práce fotovoltaického systému
Montážní práce fotovoltaického systému
 
Jedno z instalovaných fotovoltaických polí
Další z instalovaných fotovoltaických polí
 

Členové expedice 2014/2015 před kontejnerem s FV moduly. Foto: F.Hrbáček
Členové expedice 2014/2015 před kontejnerem s FV moduly. Foto: F.Hrbáček